วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “กำนันคัพ ครั้งที่ 7” ต้านยาเสพติดและต้านภัยเอดส์ประจำปี 2562 ของชาวตำบลบ้านเดื่อ พร้อมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 40,000 บาท โดยมี นายศรัญญู จันทวงศ์ สจ.เขตอำเภอท่าบ่อ เป็นตัวแทนมอบ และมี นายโสภณ สรรพศิลป์ นายก อบต.บ้านเดื่อ นายอุทัย นามมัน กำนันตำบลบ้านเดื่อ พร้อมผู้นำชุมชน นักกีฬา และชาวตำบลบ้านเดื่อร่วมในกิจกรรม

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดแข่งขันดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ออกมาแข่งขันฟุตบอล ซึ่งเป็นนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ในการส่งเสริมให้เยาวชนได้เพิ่มทักษะด้านฟุตบอล สู่ความเป็นเลิศในด้านกีฬาฟุตบอล ซึ่ง อบจ.หนองคาย ได้สนับสนุนกิจกรรมของทุกชุมชนในการจัดการแข่งขันกีฬามาโดยตลอด และในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกชุมชนได้หันมาออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อสร้างให้เยาวชนมีความเป็นเลิศในด้านกีฬามุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป

นายอุทัย นามมัน กำนันตำบลบ้านเดื่อ กล่าวว่า การจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิด โรคอ้วน โรคหลอดเลือด โรคหัวใจโรค ดันโลหิตสูงและโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังเป็นการควบคุมอารมณ์สร้างสุขภาพจิตที่ดีและได้เพิ่มทักษะเพื่อเป็นตัวแทนระดับอำเภอ จังหวัดตลอดถึงระดับชาติในอนาคตต่อไป.

ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน