รัฐมนตรีดีอี เปิดงานสัมมนา แนะนำกฎหมาย และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม แห่ลงทะเบียน 1,000 คน เต็มตั้งแต่วันแรก

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)เป็นประธานเปิดงาน “สัมมนาแนะนำกฎหมาย และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA – Privacy for ALL คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูแลทุกภาคส่วน ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง ทันสมัย ทั่วถึง และเท่าทัน” ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนแห่ลงทะเบียน 1,000 คน เต็มตั้งแต่วันแรก

โดยมี คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ​เศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , คุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , คุณซี-ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ พิธีกร “เจ้าหญิงไอที” , คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย , ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน NGDC บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) , คุณกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล , Mr.Fabian Delcros EU Commission-International Data Flows and Protection พร้อมผู้บริหารภาครัฐ และเอกชน ที่มีชื่อเสียงทางด้านกฎหมาย การเงิน การท่องเที่ยว สาธารณสุข อุตสาหกรรม SME เทคโนโลยี นวัตกรรม และประชาชน ให้ความสนใจร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ