นางอัธยา อ่ำหนองโพ หน.จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร รายงานว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 62 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินงานให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ในฐานะกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานและการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร ซึ่งบัตรยังไม่หมดอายุ และกลุ่มที่ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งยังมีเวลาเหลืออยู่ในเวลาวันที่ยื่นขออนุญาตเพื่อสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อ และอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 2 ปี โดยมีระยะการอนุญาตให้อยู่ทำงาน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มใบอนุญาตทำงาน ก่อนหมดอายุ (ปีหน้า) หรือในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งอนุญาตให้อยู่ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ปรากฏว่า มีจำนวนแรงงาน 25,230 ราย และ 2. ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งได้มีอนุญาตให้ทำงานอยู่ได้ถึง 31 มีนาคม 2565 มีจำนวน 124,986 ราย

หน.จัดหางานฯสมุทรสาคร ชี้แจงว่า สำหรับสถานการ์แรงงานในจังหวัดโดยกลุ่มแรก มีมายื่นแบบคำขอบัญชีแรงงานกับทาง สนง.จัดหางานจังหวัดฯ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ทั้งนี้นายจ้างที่มีลูกจ้างในกลุ่มนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ทำการจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ขณะที่ในส่วนแรงงานในกลุ่มที่ 2 จะใช้วิธีดำเนินการให้นายจ้างในแบบการเปิด “ศูนย์วันสตอปเซอวิส”ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นี้ สำหรับสถานที่ใช้รองรับการทำงานเพื่อใช่จัดการนั้นอยู่ระหว่างกำลังมีการพิจารณาจัดตั้งสถานที่ ได้ก่อนจะถึงกำหนดเวลาดังกล่าวต่อไป”

ด้านนายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวชี้แจงว่า สำหรับสภาพโดยรวมการจ้างงานต่างๆ ในจังหวัดในขณะนี้การจ้างงานยังคงมีแนมโน้มไปในทิศทางที่ดี ซึ่งหลายบริษัทที่ความต้องการแรงงานหลายอัตรา เช่น ที่ทางจัดหางานจังหวัด ก็มีบริษัทมาแจ้งความประสงค์ต้องการพนักงานมากนับ1,000 คน ซึ่งยังมีผู้ที่ได้งานทำปัจจุบันนี้ก็มีอย่างต่อเนื่อง ทั้งบริษัทอื่นๆ ก็มาแจ้งไว้ถึงความต้องการแรงงานอยู่ตลอด

“ขณะเดียวกันทางบริษัทต่างๆก็มีการประกาศรับสมัครแรงงานเอง และที่ได้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมองว่า การจ้างงานของในสมุทรสาครยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีแม้ว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดูว่าอาจไม่สู้ดีนัก และหวั่นว่า จะกระทบต่อการจ้างงาน ซึ่งเรื่องนี้ทางแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร อย่างไรก็ดีพบว่า เมืองสมุทรสาครแม้ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจลงบ้างแต่ก็น้อยส่วนมาก ทั้งนี้หาก ปชช.รายใด ต้องการมีงานทำหรือมีว่างงาน ติดต่อไปยังจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครได้ หรือติดตามจากการประกาศของบริษัทห้างร้านต่างๆ ซึ่งขณะนี้ก็มีเปิดรับสมัครแรงงานกันอยู่แบบต่อเนื่องมากพอสมควร”

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน