เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง สำหรับ วันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทยเรา ในวันที่ 13 ตุลาคมที่จะถึง ซึ่งในปีนี้ก็เป็นปีที่ 3 แล้วที่พระองค์ เสด็จสู่สวรรคาลัย

อย่างไรก็ดี แม้พระองค์ได้สวรรคตไปเมื่อเวลา 15.52 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 หรือเมื่อ 3 ปีที่ผ่านพ้นมา ทว่า ถึง ณ เวลานี้ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ของพระองค์ ยังคงติดตาตรึงใจแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนบรรดาชาวต่างชาติจากนานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศทั้งหลาย ก็ยังคงแซ่ซ้องสรรเสริญ ด้วยความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์อย่างมิรู้ลืม

ทั้งนี้ ก็ด้วยนอกจากในประเทศไทยที่พระองค์มีพระราชกรณียกิจเป็นประการต่างๆ จำนวนนับพันโครงการในพระราชดำริ ในอันที่จะทำให้ผู้คนในชาติ โดยเฉพาะในชนบทห่างไกลได้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้ว ในด้านการต่างประเทศพระองค์ ก็มีพระราชกรณียกิจ อาทิเช่น การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ อย่างมิเลือกฝ่าย ในอันที่จะช่วยให้เสริมสร้าง และกระชับความสัมพันธ์กับนานาประเทศ จนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดช่วงรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครองราชย์มาเป็นเวลานานกว่า 70 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะได้นำภาพพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศข้างต้นของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศ และการที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารต่อพระราชอาคันตุกะของพระองค์ มาประมวลให้ได้ยล เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กันอีกคำรบ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชปฏิสันถารต่อสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ในฐานะพระราชอาคันตุกะ ระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 (เอเอฟพี)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชปฏิสันถารต่อสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียแห่งบรูไน ในฐานะพระราชอาคันตุกะ ระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2545 (เอเอฟพี)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ผู้นำสหรัฐอเมริกา เข้าเฝ้าฯ ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (เอเอฟพี)

นายพลชาร์ล เดอ โกล ประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศส ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในระหว่างที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีส เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2503 (เอเอฟพี)

นายหลู ซื่อโป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ถวายการต้อนรับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีนแผ่นดินใหญ่ ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2518 (เอเอฟพี)

กองทุนประกันวินาศภัย