นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารการบินไทย โดยได้สั่งให้ทบทวนแผนจัดหาฝูงบินใหม่จำนวน 38 ลำ และนำกลับมาเสนอภายใน 6 เดือน ตามมติเมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ตลาดเปลี่ยนแปลง ซึ่งยอมรับว่าธุรกิจการบินปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากหลายประเด็นการบินไทยไม่ได้รับแต้มต่อเช่นเรื่องของราคาเชื้อเพลิง การเปิดน่านฟ้าเสรี รวมถึงภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่องที่ส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จึงสั่งการให้มีการรายงานผลประกอบการเป็นรายเดือน และให้บริษัทจัดทำแผนฟื้นฟูฯและแผนบริหารธุรกิจฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันนี้

ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานคณะกรรมการการบินไทย กล่าวว่า รัฐมนตรีได้กำชับให้การบินไทยพิจารณาแผนจัดหาเครื่องบิน 38 ลำอย่างรอบคอบ เนื่องจากพบว่าสมมติฐานในการพิจารณาแผนจัดหาเครื่องบินในขณะนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป จึงมีมติให้ฝ่ายบริหารการบินไทยทบทวนแผนจัดหาฝูงบินใหม่ และนำกลับมาเสนออีกครั้งภายใน 6 เดือน โดยการทบทวนแผนจัดหาฝูงบินมีประเด็นหลักเช่น การทบทวนสมมติฐานใหม่ประเด็นสงครามการค้า การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยฐานะทางการเงินของการบินไทยฯ ปัญหาการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน และเส้นทางบินที่ไม่ได้รับความนิยมแล้ว โดยการทบทวนแผนจัดหาฝูงบินใหม่ดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นการชะลอแผนให้ล่าช้าแต่เป็นการทบทวนให้รอบคอบเพราะเป็นแผนธุรกิจในระยะยาว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน