นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ทีมนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ได้ประดิษฐ์คิดค้น “DTEC Genius Lockอุปกรณ์แจ้งเตือนการลืมกุญแจและป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ” จนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 พ.ศ.2562 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปวส.และปริญญาตรี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีผลงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปวส.และปริญญาตรี ผ่านเข้าร่วมแข่งขันกว่า 34 ผลงาน จาก 25 สถาบัน 

สำหรับสมาชิกในทีมวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายดนัยฤทธิ์  สมภาวะ  นักศึกษาชั้นปวส.1  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายณรงค์ศักดิ์  บัวงาม   นักศึกษาชั้นปวส.1  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนายศราวุฒิ   จันทะสิงห์  นักศึกษาชั้นปวส.1  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และอาจารย์ที่ปรึกษา  นายสุริยา   สามแก้ว  ครูประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายณรงค์กล่าวว่า สอศ. รู้สึกยินดีกับทีมวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ฟันฝ่าแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง เหล่าทีมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งสอศ.ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาพัฒนาผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและงานวิจัยตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 และผลงานที่ได้รับรางวัลยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน