นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการพรรคพลังท้องถิ่นไท เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานด้านงบประมาณที่จะเข้าสู่สภาวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 พบว่า งบประมาณด้านการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการกำหนดสัดส่วนที่มาของรายได้ท้องถิ่นในระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ตรงข้อเท็จจริงเพราะประเมินรายรับสูงเกินจริง คาดว่ารายได้ในการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะหายไปประมาณ 30,000 ล้าน

“ผลจากการศึกษา พรบ.งบประมาณ 63 อาจมีผลต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน และพบว่างบประมาณของราชการ ส่วนกลาง ภูมิภาค มีการทับซ้อนภารกิจในเป้าหมายเดียวกันไม่เกิดผลดีต่อพัฒนาประเทศ จะเสนอข้อมูลต่อหัวหน้าพรรคตัดสินใจว่าควรสนับสนุน พรบ.ฉบับนี้หรือไม่” เลขาธิการพรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าว

ด้านนายนพดล แก้วสุพัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไท และอดีตนายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จะขอหัวหน้าพรรค.ใช้เอกสิทธิ์ส่วนตัวในการโหวตพรบ.งบประมาณ63 ที่กระทบต่ออปท. และอยากให้พรรคแสดงจุดยืนในฐานะพรรคการเมืองเพื่อคนท้องถิ่น อะไรไม่ดีไม่ถูกต้องก็ไม่ควรสนับสนุน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance