“AWC” เข้าซื้อขายหุ้นวันแรก เปิดตลาด 6 บาท เท่ากับราคาขายไอพีโอ เดินหน้าบุกธุรกิจโรงแรม-อสังหาริมทรัพย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป หรือ AWC เข้าเทรดใน ตลท.วันนี้ (10 ต.ค.62) เป็นวันแรก เปิดที่ระดับ 6.00 บาท เท่ากับราคา IPO ที่ 6 บาทเท่ากับราคาจอง มูลค่าไอพีโอ 185,742 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียน 32,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 24,000 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 8,000 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 6,957 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน 1,043 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 6 บาท มีมูลค่าระดมทุนรวม 41,742 ล้านบาท (ไม่รวมหุ้นที่จัดสรรส่วนเกิน) นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป เปิดเผยว่า AWC มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯครั้งนี้ไปซื้อกิจการเพิ่มไตรมาส 4 ของปี 2562 ต่อเนื่องไปถึงปี 2563 รวม 12 แห่ง ประกอบด้วยโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 4 แห่ง โรงแรมอยู่ระหว่างการพัฒนา 6 แห่ง และอสังหาริมทรัพย์มิกซ์ยูสที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 2 แห่ง นอกจากนี้ จะนำเงินที่เหลือไปชำระคืนเงินกู้ธนาคารและพัฒนาทรัพย์สินของบริษัท ปัจจุบัน AWC เป็นทั้งเจ้าของและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ 42 แห่ง สำหรับแผนงาน 5 ปีข้างหน้า (ปี 2563-2567) บริษัทเตรียมเปิดโครงการใหม่ในส่วนธุรกิจโรงแรมจำนวนห้องพักจาก 4,400 ห้อง เพิ่มเป็น 8,500 ห้อง และในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์จะขยายพื้นที่ขายจาก 165,000 ตารางเมตร เพิ่มเป็น 415,000 ตารางเมตร ยังไม่นับรวมกับโครงการอื่น ๆ ที่อาจเข้ามาเพิ่มเติม ผลักดันผลประกอบการในอนาคต โดยเฉพาะกำไรในรูปของ EBITDA เชื่อมั่นว่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมมุ่งเน้นขยายโครงการ และสร้างการเติบโตในรูปของ Organic ขณะที่โครงการตามแผนระยะยาวมองว่ายังสามารถสร้างการเติบโตได้สูงมาก ทั้งนี้ หลังไอพีโอ AWC มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ กลุ่มครอบครัวนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นรวม 77.5% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว