ชี้แหล่งโปรตีน แร่ธาตุ วิตามินมากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมออกกำลัง เพื่อเด็กไทยแข็งแรง ฉลาด ระบุไข่กินได้ทุกวัย เริ่มตั้งแต่เด็ก 6 เดือนเป็นต้นไป ผู้สูงวัยกินได้วันละฟอง คนป่วยเบาหวานห้ามเกิน 3 ฟองต่อสัปดาห์ อย่ากินไข่ดิบไม่ดีต่อสุขภาพ ทั้งให้เลี่ยงในรูปอาหารเช้าของฝรั่ง ขนมปังไข่ดาว เบคอน ไส้กรอก ที่ไขมันสูงมาก

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการไข่ไก่ระหว่างประเทศ (The International Egg Commission หรือ IEC) ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 ของเดือนต.ค.ของทุกปีเป็นวันไข่โลก เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการบริโภคไข่ เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง หาได้ง่าย เหมาะสมกะยทุกเพศ ทุกวัย เป็นแหล่งแร่ธาตุและวิตามินมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินบี 1 บี 2 บี 6 บี 12 วิตามินอี วิตามินดี โฟเลต เลซิธิน ลูทีน ซีแซนทีนและโคลีนที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย

ไข่ไก่ 1 ฟอง ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี และมีโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุดโดยมีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงกว่าอาหารชนิดอื่น ซึ่งมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย 9 ชนิด ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและการทำงานของระบบประสาท กระตุ้นการทำงานของสมอง เสริมสมาธิและความจำ ก.สาธารณสุขจึงอยากส่งเสริมให้ประชาชน “กินไข่ทุกวัน กินดีทุกวัย” โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนได้กินไข่ทุกวัน ควบคู่กับดื่มนมวันละ 2 แก้ว และส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายทุกวัน วันละ 60 นาทีหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ แข็งแรง ฉลาด เพราะจากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรพ.ศ.2560 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในกลุ่มวัยเรียนบริโภคไข่ทุกวันเพียงร้อยละ 23.7

ด้านพญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เด็กในแต่ละวัยจะบริโภคไข่ในปริมาณที่ต่างกัน โดยเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ให้เริ่มที่ไข่แดงต้มสุกวันละครึ่ง ถึง 1 ฟอง เด็กอายุ 7 เดือนถึง 12 เดือน กินไข่ต้มสุกวันละครึ่งถึง 1 ฟอง เด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปและเด็กวัยเรียนควรกินไข่วันละฟอง ควบคู่กับบริโภคอาหารให้ครบ5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักหลากสี 4 ช้อนกินข้าวทุกมื้อ และผลไม้สดหลังอาหารทุกมื้อ

ในกรณีที่พ่อแม่ต้องการให้เด็กได้กินผักควบคู่กับไข่ ควรใช้วิธีประกอบอาหารที่ใส่ผักลงไปในไข่ เพื่อจูงใจให้เด็กกินผักได้อีกทาง เช่น ไข่เจียวหรือไข่ตุ๋นใส่ผักสับละเอียด เป็นต้น และกลุ่มวัยสูงอายุสามารถกินไข่ต้มสุกได้วันละฟอง แต่ในผู้ป่วยเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ควรกิน3 ฟองต่อสัปดาห์หรือตามคำแนะนำของแพทย์ ที่สำคัญต้องดูแลการบริโภคอาหารอย่างอื่นร่วมด้วย โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูง ซึ่งผู้บริโภคควรกินไข่ควบคู่กับอาหารที่หลากหลายในแต่ละมื้อในสัดส่วนปริมาณที่เหมาะสม เพื่อคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารที่ครบถ้วน

อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า นอกจากนี้ ควรเลี่ยงกินไข่ดิบ เพราะอาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และไข่ขาวที่ไม่สุกจะขัดขวางการดูดซึมไบโอตินซึ่งเป็นวิตามินบีชนิดหนึ่งในลำไส้ ทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินบีชนิดนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ และควรกินในรูปแบบไข่ต้ม ไข่ตุ๋น จะมีไขมันน้อยกว่าไข่ดาว ไข่เจียว ไข่ลูกเขย หรืออาจกินเป็นสลัดไข่ ยำไข่ เพราะจะทำให้ได้สารอาหารที่มีประโยชน์จากไข่ และได้ใยอาหาร วิตามินและแร่ธาตุจากผัก ส่วนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงคือ ขนมปังไข่ดาวใส่เบคอนหรือไส้กรอก เพราะจะได้รับปริมาณไขมันสูงมากจา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน