ศ.นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เคลื่อนไหวต่อต้านสารพิษ โพสต์แชร์เพจของ BIOTHAI พร้อมระบุว่า

.... พวกเราจะไม่ยินยอมให้บริษัทค้าสารพิษแอบอ้างว่าสารพิษมีราคาถูกกว่าวิธีการที่ไม่ใช้สารเคมี เพียงเพราะรัฐบาลยกเว้นภาษีให้พวกเขา อีกทั้งมิได้คำนวณผลกระทบภายนอก (pesticide externalities) มูลค่า 20,000-30,000 ล้านบาท ต่อปีที่ต้องสูญเสียไปจากการรักษาสุขภาพและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม🤔
สังคมไทยต้องไม่ปล่อยให้บริษัทค้าสารพิษข้ามชาติและองค์กรบังหน้า​ จับเกษตรกรเป็นตัวประกัน อ้างผลกระทบต่อเกษตรกร⛔ เพื่อรักษาผลประโยชน์และผลกำไร โดยไม่ใส่ใจแยแสกับสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน