นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้การต้อนรับ นาย Steve Trent ผู้อำนวยการมูลนิธิ Environmental Justice Foundation (EJF) จากสหภาพยุโรปพร้อมคณะฯ เพื่อหารือและรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และนายอดิศร พร้อมเทพ ที่ปรึกษากรมประมง ร่วมหารือในประเด็นดังกล่าว และสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาการทำประมงของไทยให้ถูกต้องและยั่งยืนต่อไป

มูลนิธิ EJF เป็นองค์การเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งรวมถึงการต่อต้านการทำประมง IUU ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน