พ.อ.โสภณ นันทสุวรรณ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ในฐานะ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน( กอ.รมน.)จังหวัดตาก( รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากฝ่ายทหาร ) สั่งการให้ ร.ท.กฤษฎา พินิจวงษ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.จังหวัดตาก เข้าร่วมตรวจสถานที่และประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด เข้าร่วมตรวจสถานที่และประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ ย้าย และการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ของบริษัท เซอมาส จำกัด ณ สถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด หมู่ที่ 5 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก. โดยมีนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการตรวจและประชุมคณะทำงาน มาตรการ X=RAY ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตเก็บรักษาวัตถุระเบิด อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

รายงานข่าวแจ้งว่า รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้มอบภารกิจและบทบาทให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(กอ.รมน.) ได้มีภารกิจ ร่วมกับทหาร=ฝ่ายปกครอง=ตำรวจ=และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายใน โดยการปฎิบัติงาน เพื่อรักษาความมั่นคงภายใน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและบ้านเมือง ดังนั้นกอรมนจังหวัดตาก จะต้องเข้าไปมี บทบาทและการปฏิบัติการร่วมกับงานด้านความมั่นคง ในทุกสถานการณ์
//////////

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน