การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับเยาวชนไทย เอไอเอส โดย โครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” ปีที่ 5 เดินหน้าสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ตั้งใจเรียน ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและต่อยอดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ สู่การประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งสนับสนุนทุนโรงเรียนและทุนสนับสนุนครู เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอย่างรอบด้าน

โดยในปีนี้ เอไอเอส โดย โครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 200 ทุน ทุนละ 5,000 บาท, ทุนสนับสนุนครู จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท และทุนสนับสนุนโรงเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 220 ทุน รวมทั้งสิ้น 1,700,000 บาท ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน เอไอเอส โดยโครงการกลุ่มอินทัชฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย และทุนสนับสนุนให้แก่ครูและโรงเรียน ในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พ.ศ. 2558 ได้มอบทุนในพื้นที่ จ.ยะลา, พ.ศ. 2559 ได้มอบทุนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช, พ.ศ. 2560 ได้มอบทุนในพื้นที่ จ.ปัตตานี, พ.ศ. 2561 ได้มอบทุนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และปีนี้ ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น รวมแล้วจำนวน 1,100 ทุน รวมเป็นเงินทุนสนับสนุนการศึกษาทั้งสิ้น 8,500,000 บาท

สุดาพร ปัสสา

สุดาพร ปัสสา ครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา ที่ได้รับทุนสนับสนุนครูจาก เอไอเอส โดย โครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” กล่าวว่า “ขอบคุณเอไอเอสที่ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการศึกษา
ทั้งโรงเรียน ครู และเด็กนักเรียน ส่วนตัวเป็นครูสอนวิชาภาษาไทย และเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการห้องสมุด ซึ่งโรงเรียน โนนจันทึกห้วยแกวิทยา เป็นโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และยังขาดแคลนหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ตนเองได้ตั้งใจไว้ว่าจากเงินทุนสนับสนุนครูที่ได้รับในครั้งนี้จะนำไปใช้จัดหาหนังสือที่มีประโยชน์และน่าสนใจมาไว้ในห้องสมุด และอีกส่วนจะนำไปพัฒนาตนเอง ฝึกอบรมในหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ในฐานะเป็นครูผู้สอนจำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาองค์ความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอ”

 รัฐมน แนวประเสริฐ

ส่วน รัฐมน แนวประเสริฐ อายุ 9 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองขามวิทยาการ ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก เอไอเอส โดย โครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” เล่าว่า “ปัจจุบันอาศัยอยู่กับคุณตาและคุณยาย คุณตามีอาชีพเป็น รปภ. ส่วนคุณยายเป็นแม่บ้าน ตนเองมีพี่น้อง 2 คน และเป็นคนเล็กสุด เวลาอยู่บ้านหลังจากทำการบ้านเสร็จแล้ว หนูมีหน้าที่รับผิดชอบทำงานบ้านเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคุณตาคุณยาย วันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้รับทุนการศึกษาจากเอไอเอส หนูต้องขอบคุณคุณครูที่ได้ส่งต่อเรื่องราวของหนู และขอขอบคุณเอไอเอสที่ให้โอกาสมอบทุนให้กับหนูเพื่อให้หนูได้สานฝันกับการเรียนสูงๆ และโตขึ้นอยากจะเป็นคุณครูเพื่อตอบแทนสังคมต่อไปค่ะ”

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน