นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ.บุรีรัมย์ กลุ่มที่ 4 สหวิทยาเขตพุทไธสงและสหวิทยาเขตสตึก ระหว่างวันที่ 8 - 9 ต.ค.62 ณ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

นายประชัย พรสง่ากุล ประธานสหวิทยาเขตพุทไธสง กล่าวรายงานว่า การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านศิลปหัตถกรรมอย่างกว้างขวาง สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับนักเรียนและครูในสหวิทยาเขตพุทไธสง –สหวิทยาเขตสตึกให้มากยิ่งขึ้น และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละรายการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค.62

การจัดการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 16 โรงเรียน มีรายการแข่งขันทั้งสิ้น 241 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วม 2,589 คน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน