นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้จัดแสดงผลงานทางดนตรีไทยในคอนเสิร์ตมิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 6 “เมื่อลมหวนหา” ปริวัฏกาลบูชา 99 ปี ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ ณ โรงละครชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบและรำลึกถึง ครูจำเนียร ศรีไทยพันธ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช 2536

นอกจากนั้น ยังเป็นการแสดงศักยภาพด้านทักษะดนตรีของนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มรภ.สงขลา ตลอดจนศึกษาองค์ความรู้ของศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)

กองทุนประกันวินาศภัย