เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ต.ค. 2562 ที่สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ "สานใจไทย สูใจใต้" เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 36 เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวอุปถัมภ์ในกทม.และจังหวัดใกล้เคียง รวมระยะเวลา1เดือนระหว่างวันที่3ต.ค. –1พ.ย.2562 โดยครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 320 คน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.สตูล และ4อำเภอของจ.สงขลาที่กำลังศึกษาในสถาพศึกษาของรัฐและเอกชนหรือกำลังศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ

สำหรับ โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ถือเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพทุกเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์ และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้นจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอูปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ พล.อ.สุรยุทธ์ ยังได้กล่าวให้โอวาทกับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า ขอต้อนรับเยาวชนทุกคนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนที่ประพฤติและปฏิบัติดีที่ผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ได้ให้โอกาสขอให้ทุกคนได้ใช้โอกาสนั้นอย่างเต็มที่และถูกต้อง หากมีเรื่องที่สงสัยหรือต้องการทำปรึกษาให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่หรือรุ่นพี่ของเรา ซึ่งที่ผ่านมามีรุ่นพี่ของเราทำประโยชน์ให้กับสังคมมากมายสิ่งเหล่านั้นสามารถแสดงออกได้ว่าเราเป็นเยาวชนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน