โรงพยาบาลตรัง นำร่องโครงการรับยาใกล้บ้าน ตามนโยบายการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) เพื่อเป็นทางเลือกในการรับยาหลังพบแพทย์

แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดตัวโครงการรับยาใกล้บ้าน ตามนโยบายการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) เพื่อเป็นทางเลือกในการรับยาหลังพบแพทย์ให้กับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สมัครใจ ไม่ต้องรอคิวรับยา โดยแพทย์ให้ความเห็นว่าผู้ป่วยมีอาการคงที่ สามารถร่วมโครงการรับยาที่ร้านยาได้

แพทย์หญิงจิรวรรณ เปิดเผยต่อไปว่า ทั้งนี้ ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นร้านยาแผนปัจจุบัน ข.ย.1 ที่มีเภสัชกรประจำร้านและจะมีป้ายสัญลักษณ์ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ที่หน้าร้าน นั้น สำหรับการให้บริการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 พร้อมกันทั่วไปประเทศ โดยโรงพยาบาลตรังเป็นโรงพยาบาลนำร่อง ในผู้ป่วย 3 กลุ่มโรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง

“มีร้านขายที่ร่วมโครงการประกอบด้วย ร้านเอ็กซ์ต้า พลัส สาขาควนธานี, ร้านขายยาเพรียว (Pure) สาขาตรัง, ร้านก้องกิจเภสัช, ร้านฟาร์มาซีเภสัช, ร้านเอ็กซ์ต้าพลัส สาขาบ้านโพธิ์, ร้านกนกวรรณเภสัช, ร้านวิเชียรโอสถ, ร้านไทยสวัสดิ์เภสัช สาขาถนนวิเศษกุล, ร้านศิริรินทร์เภสัช และรัตนาเภสัช ซึ่งร้านขายยาทั้งหมดได้รับมอบป้ายโลโก้ให้ร้านยาชุมชนอบอุ่น จากนายแพทย์บุญชัย พิริยกิจกำจร รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว” แพทย์หญิงจิรวรรณ กล่าว