ตรัง ขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรังได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เด็กปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกคน ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มารับส่งบุตรหลานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายศตพงษ์ เปิดเผยต่อไปว่า ทั้งนี้ได้กำชับให้สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างเข้มงวด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย และผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

“โดยส่งเสริมให้การสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยเป็นตัวอย่างในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยดังกล่าว สู่พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย” นายศตพงษ์ กล่าว