ทั้งตรวจสอบความแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ เฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วม ลอกท่อ คูคลอง จัดเก็บขยะ เกาะติดสภาพอากาศ พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที-เยียวยา

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม.เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือพายุงวงช้างที่อาจส่งผลกระทบกับกทม.หลังจากได้เกิดในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งได้สร้างความเสียหายว่า ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ของต้นไม้ใหญ่และใช้วัสดุค้ำยันต้นไม้เพื่อป้องกันกิ่งไม้ ลำต้นหัก ฉีกขาดและโค่นล้ม ส่วนต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่เอกชนให้ประสานเจ้าของพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยฯลฯ

สำนักการระบายน้ำตรวจสอบระบบระบายน้ำให้พร้อมและเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่จุดเสี่ยงและขุดลอกคูคลอง จัดเก็บขยะ วัชพืชที่ขวางทางน้ำ รวมถึงการติดตามการรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด

ขณะแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยและวาตภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 ซึ่งใช้มาถึงปัจจุบัน กำหนดให้ 50 สำนักงานเขต ทำแผนรองรับเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาจากฝนตกหนักและวาตภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเกิดภัยได้ทันที และจะฟื้นฟูเยียวยาสงเคราะห์ผู้ประสบภัยภายหลังจากภัยสิ้นสุดแล้ว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน