ฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำท่วม จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือ ทั้งซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอาชีพ โดยความร่วมมือร่วมใจจากอาชีวะใน 20 จังหวัด

กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม "กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี" พร้อมปล่อยคาราวาน อาชีวะอาสา Fix it Center ร่วมด้วยช่วยประชาชน ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายธนพร สมศรี  ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดหน่วยอาชีวะอาสา Fix it Center ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ครู- อาจารย์ในสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจิตอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชน ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย โดยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำลด กว่า 2,000 ชิ้นและรองเท้านันยาง 1,000 คู่ ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

สำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ สอศ. ได้มอบให้ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ อศจ.กาฬสินธุ์ อศจ.ขอนแก่น อศจ.ชัยภูมิ อศจ.นครพนม อศจ.นครราชสีมา อศจ.บึงกาฬ อศจ.บุรีรัมย์ อศจ.มหาสารคาม อศจ.มุกดาหาร อศจ.ยโสธร อศจ.ร้อยเอ็ด อศจ.เลย อศจ.ศรีสะเกษ อศจ.สกลนคร อศจ.สุรินทร์ อศจ.หนองคาย อศจ.หนองบัวลำภู อศจ.อำนาจเจริญ อศจ.อุดรธานี และอศจ.อุบลราชธานี ซึ่งมีสถานศึกษากว่า 60 แห่ง นักเรียน นักศึกษาที่ให้บริการกว่า 600 คน เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนในสาขาต่างๆ ที่มาร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือ และได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้

การให้บริการของอาชีวะอาสา จะให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างเบรค คลัช ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมถึงการซ่อมแซมอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และสถานศึกษา มีครัวอาชีวะทำข้าวกล่องแจกประชาชนในพื้นที่ และลูกเสือวิสามัญให้คำแนะนำการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านจากไขขวงวัดไฟฟ้า ทั้งนี้ สอศ. ยังจัด Fix it Center เคลื่อนที่เพื่อให้บริการในส่วนของการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น อุปกรณ์ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น โดยมีจุดให้บริการ อาชีวะอาสา Fix it Center กว่า 60 จุด ทั่วจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งสอศ.ได้เร่งฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำลดอย่างเต็มที่ เป็นไป ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐบาลและกลับสู่สภาพปกติได้ในที่สุด

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่าน บริษัท เอ พีฮอนด้า จำกัด และบริษัท เกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป สนับสนุนเรือยาง 8 ลํา กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มอบเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง จํานวน 8 เครื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือที่ใช้ในการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบเสื้อสําหรับผู้ ปฏิบัติงาน 600 ตัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมูลนิธิช่างไทยใจอาสาให้การสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าในการซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัย สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีสนับสนุนอุปกรณ์ทําความสะอาด มูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทยมอบไขควงลองไฟจํานวน 600 ตัว วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมอบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 10 ชุด บริษัท ป.ต.ท. จำกัด มหาชน (OR) และรายการด๊อกเตอร์คาร์ สนับสนุนน้ำมันเครื่องสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และปฏิบัติการซ่อมแซมยานพาหนะร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน