ชมรมสื่อสังคมออนไลน์ เปิดโครงการติวเข้มต่อยอดองค์ความรู้ “ตัดต่อคลิปข่าว” ผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว หวังยกระดับตัวแทนสมาชิกฯ 30 ชีวิต สร้างช่องทางนำเสนอข่าวสารบนแพลทฟอร์มดิจิตอล สอดรับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ของสังคมไทย

นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค ประธานชมรมสื่อสังคมออนไลน์เปิดเผยว่า โครงการ “ติดปีกต่อยอดองค์ความรู้ สู่เพื่อนสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 1”(ตอนกลเม็ด“การใช้“สมาร์ทโฟน”สร้างคลิปข่าวในเครื่องเดียว”รุ่นที่ 1” เป็นการโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างชมรมสื่อสังคมออนไลน์,บมจ.ซีพีออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย และบมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์(บสก.หรือ BAM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่สัมพันธ์กับ“ดิจิทัล เทคโนโลยี”(อินเตอร์เน็ต ในยุค 4G และ 5G)

ทั้งนี้ต้องการให้เพื่อนสมาชิกในชมรมฯที่ปัจจุบันมีสมาชิกจากแวดวงสื่อสารมวลชนในโลกโซเชียลมีเดียมากกว่า 90 คนได้นำองค์ความรู้ข้างต้นไปพัฒนาและปรับใช้ในการทำงาน รองรับความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการนำเสนอที่ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึงยังใช้เป็นช่องทางใหม่ๆในการสร้างงานและสร้างรายได้ ในอนาคต อีกทั้งยังสอดรับกับแนวนโยบายของทางชมรมฯที่อาจสร้างโครงการใหม่ๆต่อยอดจากโครงการข้างต้นในอนาคตอันใกล้

สำหรับการอบรมฯในครั้งนี้ มีสมาชิกฯให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 คน แต่เพื่อให้โครงการและผู้เข้าอบรมฯประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดจำนวนผู้เข้าอบรมฯเพียงแค่ 30 คน ส่วนรายชื่อที่เกินจากนี้ ทางชมรมฯได้จัดทำไว้เป็น “รายชื่อสำรอง” กรณีมีการถอนตัว และอาจจัดทำโครงการฯในรุ่นต่อไปหากมีสมาชิกฯให้ความสนใจ

“ทางชมรมฯได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการถ่ายทำและตัดต่อข่าว สารคดีข่าว สารคดีทั่วไปและอื่นๆ ทั้งจากอุปกรณ์และเครื่องมือในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโทรทัศน์ และสมาร์ทโฟน อีกทั้งวิทยากรยังเคยทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการใช้สมาร์ทโฟนในการสร้างคลิปข่าวให้กับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมาก่อนแล้ว”

นอกจากนี้ยังได้ผู้ช่วยวิทยากรจำนวน 3 คน ซึ่งเคยเข้ารับการอบรมและใช้สมาร์ทโฟนด้วยโปรแกรม Open Camera และ KineMaster ในการทำคลิปข่าวจากภาคสนามนานกว่า 6 เดือนมาช่วยอำนวยความสะดวก คอยแนะนำ และตอบคำถามในทุกข้อสังสัยแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้