ภาคเอกชน ปาร์คนายเลิศ ร่วมตกแต่งบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเดอะมอลล์ ตกแต่งสะพานผ่านฟ้าฯ เตรียม 4 หมื่นธงแจกจ่ายปชช.เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมขอความร่วมมือบ้านเรือน-อาคารในเส้นทางดูแลความสะอาด-ความเรียบร้อย ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องสุขารองรับปชช. โดยให้สำรวจจำนวนเพื่อพิมพ์สติกเกอร์สัญลักษณ์

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธาประชุมคณะผู้บริหารกทม. ซึ่งได้มีการรายงานความคืบหน้าการเตรียมการในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธี    บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562โดยสำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการ 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย การดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา      ทั้งการจัดเก็บขยะ และผักตบชวา การล้างทำความสะอาดสถานที่สำคัญ อาทิ วัดเทวราชกุญชร สวนสันติชัยปราการ ลานพระราชวังดุสิต และถนนที่ต่อเนื่อง 21 สาย และการดูแลประดับตกแต่งเมืองเส้นทางเสด็จฯ ประกอบด้วย พระลานพระราชวังดุสิตและถนนศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี หอสมุดแห่งชาติ สวนหลวงพระราม 8  ป้องพระสุเมรุ – สวนสันติชัยปราการ ท่าราชวรดิฐ ราชนาวิกสภา ถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน  สะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์  สะพานผ่านฟ้าลีลาศ  ถนนราชดำเนินนอก กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 8-20 ต.ค.62 โดยเน้นใช้ไม้ดอกสีเหลือง อาทิ บานเรือง กล้วยไม้ และบานชื่น นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุน จากภาคเอกชน 2 จุดคือ ปาร์คนายเลิศ ดูแลการตกแต่ง บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเดอะมอลล์ ดูแลการตกแต่งบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

สำนักการโยธา กำหนดตกแต่งไฟประดับสะพานพระราม 8 และถนนราชดำเนินกลาง ในวันที่ 15 ต.ค. และเริ่มตกแต่งผ้าระบายในวันที่ 20 ต.ค. ในส่วนของการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างริมน้ำและการจัดเตรียมธง 40,000 ธง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนการดำเนินการของเขตพื้นที่ในเส้นทางเสด็จ ได้ทำความสะอาดพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนและเอกชนที่มีบ้านเรือนในเส้นทางเสด็จฯดูแลความสะอาดและความสวยงามเป็นเรียบเรียบร้อยในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่ชี้แจงรูปแบบการตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและเจ้าของอาคารที่ประสงค์ตั้งโต๊ะหมู่บูชาในสถานที่ของตน รวมทั้งให้ประสานขอความร่วมมือเจ้าของบ้านเรือนและอาคารเปิดให้ใช้ห้องน้ำสำหรับประชาชนที่มารอรับเสด็จฯ โดยให้เขตรวบรวมจำนวน เพื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จัดทำสติกเกอร์สัญลักษณ์อาคารที่เปิดให้ใช้ห้องน้ำได้ฟรีแจกจ่ายให้เจ้าของอาคารต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน