วันที่ 5 ต.ค.นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้โอนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ แล้วกว่า 923 ล้านบาท โดยเป็นร้านค้าที่ได้สิทธิ กระเป๋าสิทธิ ชิมช้อปใช้ 1,000 บาท (G-Wallet 1) จำนวน 913 ล้านบาท และร้านค้า กระเป๋า G-Wallet 2 จำนวน 10.4 ล้านบาท

นายภูมิศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับรอบการจ่ายเงินให้ร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ มีดังนี้ 1. กระเป๋าสิทธิ ชิมช้อปใช้ 1,000 บาท (G-Wallet 1) จะตัดยอดในเวลาเที่ยงคืน โดย ธ.กรุงไทยจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและประมวลผล และกรมบัญชีกลางจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้า ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ของวันทำการถัดไป แต่ไม่เกินเวลา 21.00 น. กรณีที่เป็นวันศุกร์และหยุดทำการ (เสาร์-อาทิตย์) จะดำเนินการโอนเงินให้ร้านค้าในวันทำการแรกถัดไป 2. กระเป๋า G-Wallet 2 จะตัดยอดในเวลา 23.30 น. โดย ธนาคารกรุงไทยจะทำการประมวลผลและทยอย โอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้าตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนแต่ไม่เกินเวลา 05.00 น. ของวันถัดไป โดยไม่เว้นวันหยุดทำการ (เสาร์-อาทิตย์)

นายภูมิศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่กรมบัญชีกลางขยายระยะเวลาลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ ไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 พบว่ามีร้านค้าให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเพิ่มเติมจำนวนมาก โดยขณะนี้มีร้านค้าใหม่ลงทะเบียนแล้ว 86,461 ร้านค้า

นายภูมิศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิตามมาตรการแล้ว สามารถใช้สิทธิจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการได้ทันทีภายใน 14 วันหลังจากได้รับ sms ยืนยัน โดยใช้ App เป๋าตัง ส่วนร้านค้าใช้ App ถุงเงิน ในการรับเงินจากประชาชน ซึ่ง

นายภูมิศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการจำนวนมาก ซึ่งครบ 1 ล้านคนในแต่ละวันอย่างรวดเร็ว และหลังจากลงทะเบียนแล้วระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบของระบบ ประกอบกับมีจำนวนผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก จึงทำให้หลายคนได้รับ sms ล่าช้า แต่ไม่ต้องกังวลและจะได้รับ sms ครบทุกคนอย่างแน่นอน สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ทัน ยังสามารถลงทะเบียนได้จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลการรับลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com

นายภูมิศักดิ์กล่าวอีกว่าร้านค้าที่ต้องการตรวจสอบรายการแสดงการขายในแต่ละวันว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ สามารถเรียกดูข้อมูลได้จาก App ถุงเงิน ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิเรียบร้อยแล้ว

สามารถค้นหารายชื่อและพิกัดร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการได้ที่ App เป๋าตังและที่เว็บไซต์www.ktb.co.thและหากร้านค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าและการใช้งาน App ถุงเงิน ติดต่อสอบถามธนาคารกรุงไทย โทร 02 111 1144 ตลอด 24 ชม.ทุกวัน