4 ต.ค.62 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มอบหมายให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 (สำนักงาน ปปส.ภ.1) ลงพื้นที่หมู่ 2 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดปทุมธานี ตามข้อร้องเรียนของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี (ศอ.ปส.จ.ปทุมธานี) ว่ามีการลักลอบปลูกพืชกระท่อม

โดยเข้าร่วมจับกุมและทำลายผู้ลักลอบปลูกพืชกระท่อม ในเขตพื้นที่ ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างต่อเนื่อง

ผลจากปฏิบัติการครั้งนี้ พบมีการปลูกพืชกระท่อมจำนวน 5 หลังคาเรือน รวมจำนวน 70 ต้น ในพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ พร้อมของกลางใบพืชกระท่อม 15 กิโลกรัม โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตัดและราดยาดูดซึมเพื่อทำลายต้นพืชกระท่อม เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อม) จำนวน 5 ราย

ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการผ่อนปรนให้ใช้พืชกระท่อมในทางการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการแพทย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วย ประชาชนและประเทศชาติ เป็นสำคัญ ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานรัฐร่วมกับนักวิชาการได้มีการจัดทำข้อมูลพืชกระท่อมเพื่อการศึกษาวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านน้ำพุ อ.นาสาร จ.สุราษฏรานี มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 อย่างไรก็ตามพืชกระท่อมยังมีสถานะเป็นยาเสพติด หากผู้ใดครอบครอง ปลูก หรือใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ากระทำผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน