นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากที่ได้มอบนโยบายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) วางแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยในช่วงปลายปี 2562 โดยเฉพาะในการกำหนดมาตรการดึงตระกูลแซ่จากเมืองจีน จัดเป็นคณะทัวร์มาเยี่ยมเยือนประเทศไทย ในเวลานี้ได้มีการร่วมหารือกับนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนี้ร่วมกัน โดยเบื้องต้นได้รับการประสานจากคณะผู้บริหารวัดเหมยโจวหม่าโจ้วเมืองผู่เถียน ที่จะมีการอัญเชิญเจ้าแม่หม่าโจ้ว หรือ เจ้าแม่ทับทิมซึ่งชาวจีนเชื่อว่าเป็นราชินีแห่งสวรรค์ เดินทางมายังประเทศไทย ในวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนได้สักการะขอพร อันจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชากรของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

โดย ช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการอัญเชิญองค์หม่าโจ้วไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น สมาคมเจิ้นเจียง-ฉวนโจว ประเทศไทย (ราชพฤกษ์) นำเหยามาโจ้วเก็ง (สมุทรสาคร) สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย รวมถึงแหล่งชุมชนชาวจีนในกรุงเทพมหานคร เช่น ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวงเวียนโอเดียน ถนนเยาวราช ถนนราชวงศ์ วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เป็นต้น

สำหรับวัฒนธรรมของเจ้าแม่หม่าโจ้วมีมามากกว่า 1,000 ปี ถือเป็นจุดเด่น และส่วนประกอบสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีของจีน ซึ่งสามารถเป็นตัวเชื่อมโยงนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ที่สำคัญด้านวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นการอัญเชิญเจ้าแม่หม่าโจ้วมาเมืองไทยครั้งนี้ นอกจากจะสามารถสร้างมิตรภาพ ความสนิทสนมของคนไทยและคนจีนที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนมาท่องเที่ยวเมืองไทยได้มากขึ้นอีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย