วันที่ 3 ต.ค. 62 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 หรือ ITE 2019 โดยมี นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เข้ารับโล่เกียรติยศในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน พร้อมการบรรยายพิเศษหัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร" โดยนายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. และการจัดนิทรรศการโชว์นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคตของ กฟน. งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจำหน่ายระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และบริการต่าง ๆ ให้ทันสมัย ตอบสนองวิถีชีวิตเมืองมหานครของผู้ใช้ไฟฟ้า โดยให้การสนับสนุนการจัดงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2019 หรือ ITE 2019 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในแง่การสร้างรายได้ การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ที่จะนำไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ซึ่ง กฟน. ได้มีการสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน พร้อมจัดนิทรรศการนำเสนอเทคโนโลยีของ กฟน. ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง ทั้งเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า โซลาร์รูฟท็อป ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด บริการที่ทันสมัยของ กฟน. ผ่านทางแอปพลิเคชัน MEA Smart Life และ MEA EV บริการชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบ E-Payment ตลอดจนการจัดแสดง Smart Meter ที่จะนำมาใช้งานในอนาคต เป็นต้น

ผู้ว่าการ กฟน. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กฟน. ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร" โดยนายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. ในวันนี้ บริเวณเวทีกลาง ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ เพื่อนำเสนอมุมมองการพัฒนาการให้บริการของ กฟน. ที่พร้อมรองรับวิถีชีวิตเมืองมหานครแห่งอนาคต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ กฟน.ให้ดียิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมสัมผัสนวัตกรรมที่ทันสมัย ทั้งของ กฟน. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาจัดแสดงภายในงาน จนถึงวันที่ 5 ตุลาคมนี้ ที่สามย่านมิตรทาวน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4985
▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/3004124896281294?sfns=mo
▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1179748555243712513?s=21
▶️ GNews : https://gnews.apps.go.th/news?news=48297