สัปดาห์พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 – วันศุกร์ที่ 11 ต.ค. 2562

ภิญโญ พงศ์เจริญ

ชาวราศีเมษ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม

จะถูกซุบซิบนินทาในเรื่องไม่เป็นเรื่อง จะโชคคีเรื่องหุ้นส่วนและเพศตรงข้าม จะได้คบหาสมาคมกับคนแปลกๆ คนต่างถิ่นต่างแดน การงานประสบความสำเร็จ ได้รับผลประโยชน์ที่พึงพอใจ มีคนโจษขานกันเรื่องการทำงาน การเดินทางควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สิน การสัมพันธ์กับบุคคลอื่นควรสืบดูประวัติความเป็นมาให้ดี เงินที่มีอยู่ถูกนำไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือยานพาหนะ ทรัพย์สินเงินทองที่ผู้อื่นหยิบยืมไปแล้วยังไม่ได้คืนหรือสูญหายไปแล้วหากมีการทวงถามหรือค้นหาก็จะพบหรือได้กลับคืนมาหรือมีคนมาชำระหนี้ที่ขาดอายุความไปแล้ว การตามใจตนเองมากเกินไปในการใช้จ่าย จึงไม่มีเงินเก็บมากนัก

ชาวราศีพฤษภ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน

ระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนใกล้ชิด เป็นผู้รักษาความลับให้กับผู้ใหญ่คนสำคัญจะได้คบหาสมาคมกับคนในเครื่องแบบ ช่างเทคนิค วิศวกร การงานจะประสบความสำเร็จ จะการเดินทางเพราะการทำงาน การเจรจาติดต่อทางธุรกิจไปได้ด้วยดี มีเพื่อนร่วมงานคนใหม่ จะได้ทำงานที่ชอบ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ โดยอาศัยความรู้ความสามารถตลอดจนอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย ระวังจะเกิดศัตรูจากสาเหตุเล็กน้อย เงินทองที่มีอยู่ถูกใช้จ่ายไปเพราะครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และยวดยานพาหนะ การสมาคมและการสงเคราะห์คนใกล้ชิด ควรวางแผนทางการเงินไว้ให้มีระเบียบ การรู้จักบริหารทรัพย์สินเงินทองด้วยตนเอง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การเงินจะดีขึ้น

ชาวราศีมิถุน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม

ควรระวังเรื่องทรัพย์สินเงินทอง เพราะอาจจะถูกหลอกลวงได้ง่าย มีการจัดระเบียบเอกสารเพื่อสะดวกแก่การค้นหา จะมีงานชิ้นสำคัญเข้ามาให้ทำ จะได้เพื่อนหรือหุ้นส่วนที่ถูกใจไว้คอยให้คำปรึกษาหารือ การทำนิติกรรมสัญญาสำคัญเกี่ยวกับการงานจะสำเร็จในไม่ช้า จะมีรายได้จากผลงานเข้ามาเป็นระยะ ๆ ควรปรับปรุงการงานเดิมให้ดีขึ้นจะดีกว่านำเงินไปลงทุนในงานหรือธุรกิจใหม่ที่ไม่แน่นอน มีรายได้เข้ามาหลายทาง เงินทองถูกนำไปใช้ปรับปรุงกิจการงานและที่อยู่อาศัย การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เงินทองที่มีอยู่ในมือท่านไม่ควรให้ใครหยิบยืมในช่วงนี้ เพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการชำระหนี้สูง การเงินยังคงแปรปรวน หามาได้มากก็ใช้ไปมาก

ชาวราศีกรกฎ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

จะได้รับข่าวดีและข่าวไม่ดีพร้อมๆ กัน มีการศึกษาอบรมหาความรู้เพิ่มเติม การงานประสบความสำเร็จ มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อนฝูงแนะนำงานใหม่เข้ามาให้ทำ ควรระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อน หากมีปัญหาควรปรับความเข้าใจโดยเร็ว ก่อนที่จะเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ ด้วยเหตุที่เป็นคนมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถ จึงทำให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทำอยู่ โชคดีเรื่องการเงิน เงินทองหมุนเวียนดี เงินทองถูกนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด มีการซื้อขายซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะ จะได้ของเก่าหรือทรัพย์สินที่หายาก มีรายได้มากขึ้น หากมีคดีเกี่ยวกับทรัพย์ก็จะชนะ มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็น

ชาวราศีสิงห์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน

จะล่วงรู้ความลับสำคัญที่ต้องเก็บให้สนิท ควรระวังเรื่องการใช้จ่าย จะมีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ การงานจะประสบความสำเร็จ ได้รับผลตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ บริวารให้การสนับสนุนด้วยดี ชอบทำอะไรตามลำพัง ผลงานที่ทำไว้จะกลับปรากฏ มีโอกาสได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติม จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศลได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนมากมาย ส่วนท่านที่ยังไม่ได้งานทำก็จะได้งานที่พึงพอใจ มีรายได้มากขึ้น แต่รายจ่ายก็มากขึ้นเช่นกัน จึงควรระวังการใช้จ่ายให้ดี เพราะอาจจะเสียเงินได้โดยไม่จำเป็น ระวังการเสียรู้ทางการเงิน เงินทองบางส่วนจะใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย การศึกษาและการพักผ่อนของครอบครัว คนรักมีการช่วยเหลือและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

ชาวราศีกันย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม

จะทุ่มเทให้เวลากับการทำงานมากขึ้น มีความตั้งอกตั้งใจเอาใจใส่ในการทำงาน มีโอกาสเดินทางไกลเพราะการงาน จะได้พบปะสมาคมกับคนต่างถิ่น ต่างแดน ต่างภาษา ต่างอาชีพ การงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น ควรมอบหมายหน้าที่การงานให้กับบริวารอย่างชัดเจน คนที่ยังไม่มีงานทำก็จะได้ทำงานที่ชอบและเหมาะสมกับวุฒิภาวะ เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถพิเศษเฉพาะตัว โชคดีเรื่องการเงิน แต่เก็บเงินไม่อยู่ มีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงิน บริวารทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น การที่ท่านมีความละเอียดถี่ถ้วนทำให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดี มีโอกาสได้ซื้อหรือจัดหาที่อยู่อาศัย สำนักงาน ที่ดินและยวดยานพาหนะได้ จะได้พบคนรักเก่าโดยบังเอิญ คนที่มีคนรักอยู่แล้วจะบึ้งตึงกันเพราะเหตุเล็กน้อย

ชาวราศีตุลย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน

โชคดีประสบความสำเร็จ ชีวิตความเป็นอยู่จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น สนใจเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน จะได้ทำงานสำคัญ มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสร้างฐานะทางการเงิน การงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น การงานมีอุปสรรคต้องแก้ไข ควรยืนอยู่บนหลักการและเหตุผล รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวตามความจำเป็น ควรมีความรอบคอบและระมัดระวังอารมณ์ของตนไว้ให้ดี การผลีผลามทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างไว้บ้าง จะมีการเดินทางไปร่วมกิจกรรมสำคัญมีโอกาสได้รู้จักกับบุคคลในระดับสูงและบุคคลแปลกหน้าต่างถิ่นต่างแดน มีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจหลายคน มีโอกาสเดินทางร่วมกับคนรัก จะได้ลาภเป็นสิ่งของต้องใจที่หาได้ยากจากเพศตรงข้าม

ชาวราศีพิจิก

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

บริวารได้ดิบได้ดี จะสามารถสร้างหลักฐานได้ การงานมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดีขึ้น ท่านทำงานหนักด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จทางการเงิน มีการสะสางงานเก่าๆ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานที่ดี แต่มีศัตรูเงียบและพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความเสียหาย ควรอยู่อย่างสงบและรู้จักวางเฉย ทำเป็นโง่เสียบ้างก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร ระวังจะเจ็บป่วยเพราะการทำงาน เมื่ออุปสรรคผ่านไปการงานก็จะดีขึ้น จะได้พบคนรักที่ถูกใจ มีความใกล้ชิดสนิทสนมและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน คู่ครองคนรักมักเฝ้าติดตามทุกระยะทำให้วางตัวลำบาก คนโสดจะได้พบรัก คนไม่โสดก็มีโชคเรื่องความรัก

ชาวราศีธนู

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม

ท่านสามารถคาดการณ์อนาคตได้ถูกต้องแม่นยำ ควรดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้ดี การงานจะมีการพัฒนาดีขึ้น จะมีการคบหาสมาคมกับผู้คนจำนวนมาก การติดต่อประสานงานประสบความสำเร็จ ผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ การกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม คู่ครองคนรักมักมีปัญหาทำให้เดือดร้อนวุ่นวายเนืองๆ คนรักมักทนไม่ได้หาทางออกโดยเดินทางไปปฎิบัติธรรม เพศตรงข้ามเข้ามาคบหาสมาคมทำให้มีความสนิทสนมกันมากขึ้น

ชาวราศีมังกร

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

ระวังจะลืมสิ่งของมีค่า เก็บไว้ที่ไหนแล้วหาไม่พบ ระวังการเดินทางแล้วจะหลงทาง จะได้ทำงานร่วมกับเด็กๆ มีโอกาสได้สะสางงานเก่าๆ ที่คั่งค้าง จัดการกับเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จะได้ทำงานพิเศษด้านบริการสังคม มีการปรับปรุงเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น มีโอกาสได้เดินทางเพราะการงานไปพบปะกับผู้คนมากมาย เป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่และบุคคลที่สัมพันธ์ด้วย เงินทองที่หามาได้จะถูกนำไปใช้ด้านการงาน และการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ยานพาหนะและการศึกษาอบรม หากจะขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินจากผู้อื่นจะได้รับการตอบสนองด้วยดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ภายในเงื่อนเวลาที่เหมาะสม คนรักมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรลดอาการจู้จี้ ขี้บ่นลงไปบ้างก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

ชาวราศีกุมภ์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

จะได้คบหาสมาคมกับเด็กๆ คนอ่อนวัยกว่า มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับเด็กๆ และสตรี จะมีงานจากทางไกลเข้ามาให้ทำ พี่น้องเพื่อนฝูงให้การสนับสนุนด้านการงาน การงานที่ทำอยู่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นในระบบงานใหม่ ได้ใช้ความรู้ความสามารถมากขึ้น เป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานให้เป็นตัวแทน มีผลงานเป็นที่พึงพอใจ ทำให้ได้ตำแหน่งที่ดีและมีความก้าวหน้า มีเสน่ห์เกี่ยวกับเพศตรงข้าม แต่อย่าไปคาดหวังหรือยึดมั่นจริงจังให้มากนักเพราะจะเกิดอาการรักซ้อน ซ่อนรักเกิดขึ้นได้ เป็นรักที่แตกต่างกัน ซับซ้อนวุ่นวาย แอบแฝง การที่เป็นคนอ่อนไหวต่อความรักจึงควรยับยั้งชั่งใจให้ดี เพราะมักจะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ อยู่เสมอ

ชาวราศีมีน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 12 เมษายน

ระวังจะมีปัญหากับคนใกล้ชิด จะมีการเดินทางไปกับเพศตรงข้ามเพราะการงาน การงานประสบความสำเร็จ จะได้คบหาสมาคมกับคนสูงศักดิ์ คนต่างถิ่นต่างแดน มีรายได้และผลตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ ควรรักษาผลงานเก่า ๆ และวิถีทางเก่า ๆ เอาไว้ให้ดี ไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงที่อยากให้เปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้แนวทางอนาคต จึงควรรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้ การมีความคิดริเริ่ม กล้าบุกเบิกสร้างสรรค์ในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น ทำให้ประสบความสำเร็จ จะได้คบหาสมาคมกับเพศตรงข้าม หากมีปัญหาต้องปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีคนใกล้ตัวหลงรักและเอาใจใส่ท่านเป็นพิเศษ ความหวาดระแวง ความขี้หึงและอารมณ์ร้ายอาจจะทำให้ความรักมีปัญหาสลายลงไปได้ จึงควรเอาใจเขามาใส่ใจเราและยับยั้งชั่งใจให้ดี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน