บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำโดย นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ทีมงานบอร์ดเกมไนท์ (Board Game Night) หรือ BGN รายการแคสต์บอร์ดเกมที่มีผู้ชมสูงที่สุดในประเทศไทย จัดกิจกรรมบอร์ดเกมสัญจรภายใต้แนวคิด Learning Playing: เล่น เรียน รู้ ซึ่งเป็นไฮไลท์หนึ่งของโครงการ BANPU B-Sports Thailand ปีที่ 2 โดยในปีนี้มุ่งส่งเสริมการนำบอร์ดเกมไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา โดยได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมใน 6 ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ลพบุรี ขอนแก่น สงขลา และเชียงใหม่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนที่ผ่านมา

เพื่อแนะนำให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและครูผู้สอนรวม 350 คน จาก 26 โรงเรียนได้รู้จักบอร์ดเกมในฐานะเครื่องมือพัฒนาทักษะที่สนุก ทันสมัย และได้สาระ ช่วยสร้างเสริมทักษะของผู้เล่นบอร์ดเกมได้หลากหลายมิติ ทั้งเรื่องการคิดวิเคราะห์ การสังเกต การใช้ตรรกะ จินตนาการ การสื่อสาร และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบอร์ดเกมได้ที่ www.facebook.com/BanpuBSportsThailand

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน