เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562​ ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดเชียงราย ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบจากรถ จำกัด สาขาเชียงราย และบริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย ออกหน่วยบริการรับประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถอีแต๋น (รถใช้งานเกษตรกรรม) สำหรับพื้นที่ อ.เทิง จ.เชียงราย โดยมีผู้นำรถมารับบริการประกันภัย จำนวน 146 คัน และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จำนวน 130 ฉบับ

ในการจัดทำโครงการรณรงค์พ.ร.บ. 100 % สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงรายมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความมั่นคงให้กับชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและครอบครัวโดยใช้ระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยมากขึ้น โดยเฉพาะเจ้าของรถ ผู้ใช้รถ หรือผู้ครอบครองรถซึ่งต้องมีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

สำหรับการออกหน่วยบริการรับประกันภัยนอกสถานที่ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงรายเล็งเห็นว่า จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ไม่สะดวกเดินทางออกมาจัดทำประกันภัยที่บริษัทฯ จึงได้ประสานบริษัทประกันภัยฯ เพื่อออกรับประกันภัยนอกสถานที่ในพื้นที่ของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างสะดวกมากขึ้น
โดยการออกหน่วยบริการในครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 3 สำหรับประชาชนในพื้นที่ ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย และการออกหน่วยบริการดังกล่าวก็ได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีประชาชนในพื้นที่นำรถมารับบริการประกันภัยเป็นจำนวนมาก โดยเป็นรถจักรยานยนต์จำนวน 79 คัน รถอีแต๋น (รถใช้งานเกษตรกรรม) 67 คัน และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จำนวน 130 ฉบับ

รถทุกคันต้องจัดให้มีการประกันภัยไม่ว่าจะเป็นรถเก่าหรือใหม่ และเมื่อมีประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) แล้ว ประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถ ผู้ใช้รถ หรือผู้ครอบครองรถ ควรตรวจวันหมดอายุของกรมธรรม์ และต่อ พ.ร.บ. ทุก ๆ ปี เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียในกรณีเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ