พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เผยว่า การจัดงาน CAT Network Showcase 2019 ซึ่งเป็นครั้งที่ 10 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Empowering Thailand Through Digital Technology เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และยังส่งผลตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก CAT ในฐานะของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศไทย

ทั้งนี้จึงมีภารกิจสำคัญในการแสวงหาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถรองรับกับความต้องการด้านสื่อสารโทรคมนาคมในทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ซึ่งการจัดงาน CAT Network Showcase ในครั้งนี้ จึงได้นำเสนอนวัตกรรม ความก้าวหน้า พร้อมกับอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีของการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ

สำหรับไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้ คือ การเปิดเวทีเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการที่จะมาร่วมพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ องค์ความรู้ พร้อมอัพเดทดิจิทัลเทรนด์และนำเสนอแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสร้างความสำเร็จ ด้วยประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ Empowering Thailand Through Digital Technology

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการสัมมนาของ Thailand IX ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำของเอเชีย ที่จะมาร่วมแบ่งปันข้อมูล หาแนวทางพัฒนาและสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจโทรคมนาคมในระดับภูมิภาค และอีกหนึ่งสีสันที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของการจัดงาน CAT Network Showcase ในครั้งนี้ คือ กิจกรรมเปิดโลก e-Sport กับนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญกับกีฬาแห่งยุคดิจิทัลอย่าง e -Sport ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

“ ASEAN Digital Hub ซึ่ง CAT กำลังเร่งดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ทั้งการขยายความจุระบบโครงข่าย และวางโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระบบใหม่ที่เชื่อมโยงประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไทย จีน เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารของกลุ่มประเทศอาเซียน และสร้างคุณค่าทางธุรกิจ ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวสู่การเป็น DIGITAL THAILAND อย่างสมบูรณ์แบบ”

กองทุนประกันวินาศภัย