วันที่ 1 ตค.2562 ผ้สื่อข่าวรายงานว่า นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กล่าวว่า การจัดเก็บเงินรายได้อุทยาน ประจำปี 2562 โดยเริ่มจากเดือนตุลาคม 2561 จนถึงสิ้นเดือน กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 100,661,200 บาท (หนึ่งร้อยล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถเก็บรายได้เพิ่มจากปีที่ผ่านมา กว่า 20 ล้านบาท มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นถึง 873,237 คน โดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึง 200,000 คนนับว่าเป็นครั้งแรกของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่สามารถเก็บเงินรายได้เกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทและเป็นครั้งแรกของอุทยานแห่งชาติทางภาคเหนือด้วย ซึ่งเงินรายได้นี้ถือว่าเป็นเงินรายได้ของแผ่นดิน และส่วนหนึ่งของเงินรายได้จะถูกจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่างๆที่อยู่โดยรอบอุทยาน และการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากนั้นเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีสภาพธรรมชาติและทิวทัศน์สวยงาม มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด คือ ยอดดอยอินทนนท์ จุดสูงสุดแดนสยาม ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ โครงการหลวงอินทนนท์ และยังมีน้ำตกที่สวยงามอีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกแม่ยะ น้ำตกแม่กลาง น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริภูมิ เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมมาก คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดเพื่อให้ระบบนิเวศได้พักตัว และซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยมีกำหนดการปิดจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ และจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นี้ ต้องห้ามพลาด