เมื่อวันที่ 30 ก.ย.62 เวลา 14.30 น. ที่ห้องทำงาน นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรี ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พร้อมคณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลตาดทองได้เดินทางมา มอบกระเช้าไข่ไก่ อินทรีย์ ที่เทศบาลตำบลตาดทอง ได้สนับสนุนกลุ่มอาชีพ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนภายในตำบล ได้นำมามอบให้ นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 นอกจากนั้นแล้ว นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง ยังได้กราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรว่าได้ดูแลได้ให้ความช่วยเหลือตลอดจนให้คำปรึกษาในการบริหารงาน ในการพัฒนา ตลอดจนการสนับสนุน งบประมาณลงไปพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลตาดทองจนเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับอีกทั้งเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปทางด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมดังนั้นพวกเราชาวตำบลตาดทองทุกคนขอบพระคุณท่านอีกครั้งและขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง