นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ฺข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ระบุว่า...

วันนี้วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562!!
และยังไม่มีงบประมาณ 2563 ใช้เลย
อันเงินแผ่นดินนั้น รัฐบาลจะใช้ได้ ก็เฉพาะที่กฎหมายงบประมาณให้อำนาจไว้เท่านั้น! และเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้องเสนอกฎหมายงบประมาณก่อนสิ้นปีงบประมาณ
แต่บัดนี้ ยังไม่มีการเสนอ ร่างกฎหมายงบประมาณ 2563 เลย
ล่าช้ามาไม่ต่ำกว่า 5 เดือนแล้ว
ดังนั้นจึงต้องใช้ เงินตามกฎหมายงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน ซึ่งก็ใช้ได้เฉพาะงบประจำเท่านั้น
จะทำให้งบลงทุนซึ่งต้องใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทำไม่ได้ในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563
ก็จะกระทบเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอน
เกิดอะไรขึ้นครับ?
อย่าเชื่อใครว่าเพิ่งตั้งรัฐบาลจึงยังไม่มีร่างกฎหมายงบประมาณ
เพราะเป็นเรื่องของฝ่ายข้าราชการประจำคือสำนักงบประมาณ ที่จะต้องนำเสนอครม.ตั้งแต่ต้นปี 2562 แล้ว และมีการเสนอมาโดยลำดับแล้ว
เป็นแต่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ไม่ดำเนินการ เสนอร่างกฎหมายต่อสนช.หรือต่อรัฐสภาเอง???