วันที่ 30ก.ย.62 ที่กระทรวงมหาดไทย(มท.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์ม ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมว่า ในวันนี้ได้ประกาศประกันรายได้พืช 2 ชนิด ได้แก่ ข้าว และปาล์มน้ำมัน และชี้แจงข้อซักถาม ปัญหาอุปสรรคต่างๆของแต่ละจังหวัดอย่างครบถ้วน ชัดเจน ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกษตรกร

ขณะที่วันพรุ่งนี้ (1ต.ค.) เกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ขึ้นทะเบียนไว้จำนวน 260,000 กว่าราย จะได้รับเงินส่วนต่างก้อนแรกโอนเข้าบัญชีผ่านระบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ก็ขอความร่วมมือผู้ว่าฯทั่วประเทศได้กำกับดูแล ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวสวนปาล์มได้เข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน รวมถึงนโยบายการประกันรายได้ข้าวด้วย

“สำหรับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ทางรองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ได้ชี้แจงแล้วว่าแม้น้ำจะท่วม ก็จะมีส่วนต่างให้ ถ้าหากได้ขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อย แม้ไม่ได้นำข้าวไปขายแล้วราคาข้าวส่วนนั้นไม่ได้รับ” รมช.มหาดไทย กล่าว