นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2053/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ โดยโยกย้ายข้าราชการในระนาบเดียวกัน ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 34 ราย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถเช็ครายชื่อทั้ง34ราย ได้ที่เอกสารข้างล่างนี้