วันที่ 28 กันยายน 2562 ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดทีมสังคมสงเคราะห์ออกแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.วารินชำราบ จำนวน 2,000ชุด อ.เมือง จำนวน 2,400 ชุด และใน อ.เขื่องใน 1,400ชุด จ.อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 6,000 ชุด ในโครงการ "ฟื้นฟูหลังน้ำลด" รวมงบประมาณเป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท โดยมี มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี(จีตัมเกาะ)ร่วมกับมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี เป็นผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าจ.อุบลฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ร่วมในพิธี

นายพินัย กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลดแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตามนโยบายของนายวิเชียร์ เตชะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะกรรมการได้กำหนดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานรวม 9 จังหวัด คิดมูลค่าเป็นเงินกว่า 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)เมื่อเกิดอุทกภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดทีมกู้ชีพ กู้ภัย พร้อมเรือท้องแบน และ โรงครัวเคลื่อนที่เพื่อประกอบอาหารกล่อง พร้อมถุงยังชีพ นำแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย เพื่อการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือเบื้องต้น หลังจากนั้น ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จะฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยแจกเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา และน้ำมันพืช บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมอบเงินค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย รายละ 20,000 บาท ทั้งนี้ หากมีผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย ญาติของผู้เสียชีวิตสามารถขอรับเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่ สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418 ต่อฝ่ายสังคมสงเคราะห์