ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาประชาชนในจังหวัดยโสธรได้รับผลกระทบอย่างหนักและประชาชนในจังหวัดยโสธรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรน้ำที่ท่วมที่ผ่านมาทำให้พื้นที่การเกษตรที่ปลูกพืชไปเสียหายหมด

ดังนั้นในขณะนี้ได้เข้าสู่ภาวะปกติมีเป็นบางแห่งเท่านั้นที่น้ำยังท่วมอยู่ ดังนั้นเพื่อเป็นการเยียวยาส่งเสริมในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณชีวิตของประชาชนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมฯของ อบจ.ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อสอบถามประชาชนในความต้องการที่จะพัฒนาอาชีพหลังจากน้ำลดแล้วเพื่อเป็นอาชีพเสริม ให้เกิดรายได้เช่น

โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั้งทางด้านการเกษตรหรืองานฝีมือเช่นทำตะกร้า จักสาน ไม้กวาด สิ่งประดิษฐ์และอีกหลายอย่างที่หาวัสดุในพื้นที่ได้ง่ายนอกจากนั้นแล้ว หากเป็นเรื่องการเกษตรก็จะมีการฝึกการเพาะเห็ดหรือส่งเสริมการปลูกพืชในพื้นที่ของตนเองเป็นพืชระยะสั้นที่จะให้ผลผลิตได้เร็วสามารถจำหน่ายในท้องตลาดได้เช่นผักบุ้ง ถั่วฝักยาว บวบ ใบแมงลัก ใบกระเพรา ผักกาด กะหล่ำ คะน้า แตงกวา

สำหรับประชาชนมีความต้องการจะดำเนินการเราก็จะส่งเสริมทันทีเมื่อปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วเราก็จะหาตลาดรองรับให้ประชาชนไปจำหน่าย นอกจากการปลูกพืชและงานฝีมือแล้วในส่วนของอาหารเราก็จะฝึกการทำอาหารให้กับประชาชนหรือแม่บ้านที่มีความสนใจเพื่อจะได้ประกอบอาชีพเป็นรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป