นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8,9 พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ซึ่งจังหวัดยโสธร กำหนดจัดขึ้นโดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณโดมหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมปล่อยคาราวานรถโมบายเคลื่อนที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรที่ประสบภัย กิจกรรมการปล่อยปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรมการใช้สารบำบัดน้ำเสียและกลิ่นเหม็นที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ณ ลำน้ำท่วน บริเวณวิมานพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8,9 นายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นการบรรเทาหลังน้ำลด แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จำกัด โดยมีการรับฟังปัญหา และความต้องการเบื้องต้นหลังจากน้ำลด ในส่วนการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรในพื้นที่

ทั้งนื้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลสมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างละเอียดและต้องพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังหลังน้ำลด เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของสมาชิกที่ประสบภัย