นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ” สะท้อนความรุ่งโรจน์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เปิดให้ชมแล้ว

กองทัพเรือร่วมกับไอคอนสยาม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ” สะท้อนความรุ่งโรจน์ทางวัฒนธรรมและความวิจิตรบรรจงของงานช่างศิลป์ไทยผ่านลวดลายบนเรือพระราชพิธี โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ พลเรือโท จงกล มีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี และ ชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และนาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย “กวีสองแผ่นดิน” ผู้แต่งกาพย์เห่เรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัเจ้าอยู่หัว และนาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ พนักงานเห่เรือ ร่วมเปิดเผยเกียรติประวัติครั้งสำคัญในชีวิต เมื่อวานนี้ (25 ก.ย. 62) ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

พลเรือโท จงกล มีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและร่วมเฉลิมพระเกียรติ กองทัพเรือร่วมกับไอคอนสยามจัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ” เพื่อถ่ายทอดความวิจิตรบรรจงของช่างศิลป์ไทยผ่านความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และการถวายความจงรักภักดีด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของกำลังพลทุกหมู่เหล่า โดยประชาชนจะได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความงดงามตระการตาของริ้วขบวนเรือพระราชพิธี ที่นับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติอย่างใกล้ชิด ก่อนถึงวันพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคมศกนี้ นับเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน

ชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการบริษัทไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยามมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป จึงเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ชมนิทรรศการครั้งสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นมรดกสำคัญของคนไทยทั้งชาติ เพราะในปัจจุบันมีปรากฏเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ราชประเพณี อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก “จากเรือรบสู่เรือพระราชพิธี” จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการกำเนิดเรือพระราชพิธี ความเป็นมาของริ้วขบวนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การฟื้นฟูโบราณราชประเพณีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2502 เป็นต้นมา และการเสด็จพระราชดำเนินตามรอยพระราชบิดาในรัชกาลที่ 10 นำเสนอผ่านแกลลอรี่ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า

ส่วนที่2 “ศิลปะบนผืนน้ำ” สะท้อนภาพความงดงามแห่งเรือพระที่นั่งที่ประดับประดาอย่างวิจิตรตระการตาผ่านศิลปะชั้นสูงให้เป็นพระราชพาหนะสำหรับพระมหากษัตริย์ การจัดริ้วขบวน ตำแหน่งของกำลังพลบนเรือและการเตรียมความพร้อมของกำลังพลทุกหมู่เหล่า ผู้สืบสานเอกลักษณ์ของชาติด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเพื่อถวายความจงรักภักดี นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพายเงินพายทองและแพนหางนกยูงที่ใช้สำหรับพระราชพิธีในครั้งนี้

ส่วนที่3 “สืบสานสายน้ำแห่งพระบารมี” จัดแสดงวีดิทัศน์สารคดีการจัดขบวนเรือพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อปีพุทธศักราช 2549 จนมาสู่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม ศกนี้

ภายในนิทรรศการยังจัดแสดง “ริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง” โมเดลเรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำ ที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงาม จัดเรียงในรูปแบบริ้วขบวนใหญ่ พร้อมเนื้อหาประวัติความเป็นมาของเรืออย่างละเอียดครบถ้วน ทั้งนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และจีน) แล้ว ยังได้นำเทคนิคใหม่ๆ มาประกอบการจัดแสดง เพื่อสร้างความแปลกตาไปจากนิทรรศการรูปแบบเดิม เช่น Touch Table จอแสดงลวดลายเรือพระที่นั่งแบบ LED, เทคนิคพาโนราม่า โฮโลแกรม (Panorama Hologram) ให้ผู้เข้าชมงานได้ชื่นชมความงดงามของลวดลายเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ราชประเพณี อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นอกจากนี้ยังมีส่วนจัดแสดงปูนปั้นจำลองลวดลายเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำ พร้อมคำอธิบายอักษรเบรลล์เพื่อเอื้อให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้และสัมผัสความงดงามอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ” จัดแสดง 25 กันยายน - 31 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณไอคอนลักซ์ อเวนิว ชั้น M โซนไอคอนลักซ์ และชั้น 1 ไอคอนสยาม ชมฟรี

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance