พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม และทรงให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนในการศึกษาเล่าเรียน ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่เด็กนักเรียน

เมื่อวันที่23 กันยายน 2562) เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 397 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในตอนบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ องคมนตรี เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 46 ชุด ไปมอบแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัย และกล่าวกับนักเรียน ให้รับทราบ กับทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน
และนักเรียนที่รับเครื่องเขียนพระราชทาน ด้วย กับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรและนักเรียนต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดมหาสารคาม ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล”และ”คาจิกิ” ที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชย์ และพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับความเสียหายใน 12 อำเภอ 92 ตำบล 92 ตำบล ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,266 ครัวเรือน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน