เมื่อวันที่ 25 ก.ย.62 ที่ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล พรรคพลังท้องถิ่นไท นำโดย .ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการพรรคพลังท้องถิ่นไท ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง อุปนายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย นายสุวรรณวิชช์ เปรมปรีดิ์ อุปนายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือต่อ นายเทวัญ ลิปตพัลลภรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้รับทราบข้อมูลจากสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายท้องถิ่น ซึ่งมีความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในระดับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีการกำหนดชั้นเริ่มต้นเพื่อขอพระราชทานรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ต่ำกว่าผู้บริหารเทศบาลตำบลซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารมีภารกิจในการทำหน้าที่เท่ากัน และต่ำกว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ผู้บริหารเป็นผู้บังคับบัญชา

ในการนี้เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ทางพรรคพลังท้องถิ่นไท จึงเสนอสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในระดับชั้นเริ่มต้นของผูุ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เทียบเท่ากับผู้บริหารเทศบาลตำบล โดยทางพรรคฯได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน