พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ถึงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ว่า ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุม
ครม.เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนการช่วยเหลือครอบครัวละ 5,000 บาทใน 29 จังหวัดเรื่องการแก้ปัญหา และในส่วนการซ่อมบ้านอีกต่างหาก โดยจะใช้งบกลาง ขณะนี้ทำเรียบร้อยแล้ว โดยให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้รวดเร็ว ทั้งนี้ เป็นมาตรการระยะสั้น และจะมีมาตรการระยะยาวต่อไปอีก จะทำอย่างไรให้ประชาชนได้กลับเข้าบ้านโดยเร็วที่สุด เพื่อที่เขาจะได้มีกำลังใจ รัฐบาลจะทำให้เร็ว ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อถามว่า เงินจำนวนดังกล่าวจะถึงมือประชาชนเมื่อไหร่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า คิดว่าเงินจะโอนถึงมือประชาชนทุกครัวเรือนภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ยืนยันจะทำให้เร็วและได้บอกทางกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว

เมื่อถามว่า ต้องมีการประเมินก่อนจ่ายเงินหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่ต้องแล้ว และขณะนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังสำรวจ

เมื่อถามว่า ได้กำชับเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เรื่องการทุจริตและความโปร่งใส ได้กำชับไว้เรียบร้อย รัฐบาลจะไม่ทำให้เกิดความคลุมเครือ จะทำให้เกิดความโปร่งใสที่สุดเท่าที่ทำได้ และให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด