ในปีนี้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้บุกเจาะกลุ่มตลาดไมซ์ ด้วยการชูแพคเกจการตลาด 4 Ms ในงาน IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2019 หวังดึงกลุ่มประชุมธุรกิจเข้าไทยครบทุกเซกเม้นท์ คาดทำรายได้ 5.7 หมื่นล้านในปี 63 ขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับ 5 เมืองไมซ์ซิตี้ออกมาตรการไมซ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หวังลดปริมาณขยะลงให้ได้ 50% จนเป็นเมืองไมซ์ยั่งยืน ซึ่งในเรื่องนี้ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้สะท้อนแผนการดำเนินงานได้อย่างสนใจ

มีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่น

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในปี 2563 ว่า ในวาระที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2019 งานเทรดโชว์ด้านไมซ์ประจำปีที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงได้นำเสนอกลยุทธ์ทางด้านการตลาดการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในปี 2563 โดยมีการส่งเสริมตลาดและการขายควบคู่ไปกับการร่วมมือกับพันธมิตรทางด้านการตลาด ซึ่งในปีนี้ จะเพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยเฉพาะในเมืองที่มีศักยภาพ มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้น

ขณะที่กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมตลาดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ยังคงให้ความสำคัญกับตลาดหลักซึ่งเป็นกลุ่มนักเดินทางไมซ์จาก ASEAN+6 (จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี,ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) และสหรัฐอเมริกา โดยมียุโรปเป็นตลาดรอง และจะขยายไปยังตลาดใหม่ในประเทศแถบยุโรปตะวันออก ซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขาย 4 Ms ทั้งในรูปแบบการเพิ่มการสนับสนุนและการจัดแคมเปญร่วมกับพันธมิตรกระจายสู่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แคมเปญสำหรับกลุ่มประชุมที่เดินทางไปยังเมืองที่มีศักยภาพในจังหวัดต่างๆ (Meet Now) กลุ่มการประชุมขนาดใหญ่ (Meet Mega) กลุ่มประชุมตามธุรกิจภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Meet Smart) และกลุ่มประชุมที่จัดงานหรือทำกิจกรรมเพื่อการจัดงานอย่างยั่งยืน (Meet sustainable 2020) โดยได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ ช่องทางพิเศษ MICE Lane การแสดงทางวัฒนธรรม ของที่ระลึก และงบประมาณสนับสนุนตามเงื่อนไขมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทีเส็บได้กำหนดเป้าหมายปี 2563 โดยมีนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยโดยรวม 1,386,000 คน ทำรายได้ 105,600 ล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณการว่าจะเป็นตลาดธุรกิจประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 762,000 คน สร้างรายได้ 57,000 ล้านบาท

ร่วมมือพัฒนา 5 เมืองไมซ์ใน 4 มิติ

นอกจากนี้ นายจิรุตถ์ กล่าวต่อว่า นี้เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและความพร้อมของเมืองในการเป็นเจ้าภาพจัดงานนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบนิเวศน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยมีจิตอาสาร่วมพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองแห่งไมซ์ที่ยั่งยืน เมืองไมซ์หลักทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่นนั้น ทางทีเส็บจึงได้ร่วมมือพัฒนา 5 เมืองไมซ์ใน 4 มิติ คือ การพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ จัดอบรม ส่งเสริมข้อมูล การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สถานที่หรือผู้จัดงาน การสนับสนุนงาน ผลักดันการจัดงานอย่างยั่งยืน และสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐานความยั่งยืน ตลอดจนการติดตามประเมินผล ส่งเสริมการวัดผลการแสดงความยั่งยืนจากธุรกิจไมซ์ที่จับต้องได้

สำหรับแคมเปญแรกที่ 5 เมืองไมซ์ซิตี้จะผลักดันร่วมกันในปีนี้ คือ Zero Plastic Events กำหนดเป้าหมายจำนวนขวดพลาสติกที่ใช้ในห้องประชุมในเมืองไมซ์ซิตี้ ซึ่งมีปริมาณสูงถึง 17,345,674 ขวด ให้ลดลง 50% เหลือ 8,672,837 ขวด ภายใน 1 ปี โดยได้เร่งกระตุ้นการลดใช้ขวดน้ำพลาสติกในการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ซึ่งหากดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จะสามารถลดการใช้ขวดพลาสติกในปริมาณดังกล่าว เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ จำนวน 70,226 ต้น และลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 30,000,000 บาท ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยไปสู่ความยั่งยืน และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในฐานะจุดหมายปลายทางไมซ์ชั้นนำแห่งเอเชีย

ด้านการจัดงาน IT&CMA and CTW Asia-Pacific 2019 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 และยังได้รับสิทธิ์การจัดงานไปจนถึงปี 2563 นั้น ปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2562 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งเป้ามีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 3,000 คน จาก 61 ประเทศทั่วโลก

โดยจุดเด่นปีนี้มีพื้นที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่ด้านไมซ์ คือ แพลทฟอร์มศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ - MICE Intelligence Centre เป็นศูนย์กลางความรู้ข่าวสารอุตสาหกรรมไมซ์ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (Digital File) และหนังสือดิจิทัล (e-Book) รวบรวมไว้ในลักษณะห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและเผยแพร่ข้อมูลไมซ์ให้กับพันธมิตร และผู้ประกอบการไมซ์, แอปพลิเคชัน BIzCONNECT เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมทุกงานไมซ์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกประเภทในประเทศไทยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ตั้งแต่ข้อมูลรายละเอียดและกิจกรรมของแต่ละงานครบครัน การลงทะเบียนและซื้อตั๋วเข้างานที่ง่าย ครบ จบ ในแอปพลิเคชันเดียว รวมถึงโครงการ Thai MICE Connect แพลทฟอร์มรวบรวมฐานข้อมูลสินค้าบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน ด้วยการพัฒนาให้เป็น E-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทย เปิดให้บริการเดือนตุลาคมนี้

กองทุนประกันวินาศภัย