สำหรับ งาน PHIST 2019 หรือ Phuket Hotels for Islands Sustaining Tourism Forum 2019 เป็นงานประชุมสัมมนาที่เต็มไปด้วยกิจกรรมและการอภิปรายที่ครอบคลุมหัวข้อที่สำคัญมากมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น การฟื้นฟูมหาสมุทร การจัดการการท่องเที่ยว การดำเนินงานของโรงแรม และการท่องเที่ยวชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการที่แสดงวิธีแก้ปัญหาและวิธีปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของนักพัฒนาโรงแรม และเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ท ได้พบปะกับผู้ค้าผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศน์ โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยมีแนวทางร่วมกันที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งในปีนี้ยังมุ่งเน้นไปที่จุดหมายปลายทางที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งที่ตั้งของเมืองรีสอร์ททั่วภูมิภาคอีกด้วย

เป็นเวทีที่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ทั้งนี้ นาย แอนโธนี ลาร์ค ประธานสมาคมโรงแรมภูเก็ตแอนโธนี ลาร์ค ประธานสมาคมโรงแรมภูเก็ต กล่าวว่า ฟิสท์ หรือ Phuket Hotels for Islands Sustaining Tourism Forum 2019 (PHIST 2019) งานประชุมด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2562 ได้กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในปฏิทินการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นเวทีที่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาระยะยาว

ซึ่งงานฟิสท์ ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 นี้ได้รับความสนใจมากขึ้นเท่าตัวจากเดิมมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน เป็น 1,000 คน พร้อมกันนี้ภายในงานยังสร้างเวทีให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม โดยภาพรวมในปีที่ผ่านมาทำให้เกิดการลดขวดพลาสติกในโรงแรมได้ถึง 5 ล้านขวด ขณะที่ในปีนี้ตั้งเป้าลดจำนวนการใช้ขวดเพิ่มมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังระดมทุนสร้างโรงงานแปรรูปขยะพลาสติกไปอยู่ในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้นและสร้างความแตกต่าง รวมทั้งเปิดตัวคู่มือ Great Big Green Hotel Guide โดยเป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างสมาชิก 74 องค์กรในสมาคมโรงแรมภูเก็ต จัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอตัวอย่างจริงของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา ถือเป็นคู่มือการใช้งานที่นำไปใช้ได้จริงกับโรงแรมและรีสอร์ททั่วเอเชีย

ใช้แนวทางเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ

สำหรับ นายกาย เฮย์วูด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ซิก เซนส์เซส โฮเทล รีสอร์ท สปา กล่าวว่า การท่องเที่ยวทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างที่รวดเร็ว ดังนั้นทางรีสอร์ทจึงตั้งแผนกที่เข้ามาการรับผิดชอบต่อทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ซึ่งอุตสาหกรรมโรงแรมในขณะนี้ได้ใช้แนวทางเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นการที่มีหน่วยงานเข้าร่วมงาน PHIST 2019 เพิ่มขึ้น เป็นการสะท้อนถึงการสร้างอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน

“งานประชุม PHIST แสดงให้เห็นถึงการสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง โดยปฏิญญาภูเก็ต ที่เกิดขึ้นในงาน PHIST 2018 ส่งผลให้โรงแรมในสมาคมโรงแรมภูเก็ตจำนวน 71 แห่ง ตกลงที่จะเลิกใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในโรงแรม ซึ่งทำให้สามารถลดการใช้ถึง 51% ในปี 2562 และประหยัดกว่า 4.4 ล้านขวด” นายกาย กล่าว

ด้าน นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า ทาง ททท.ได้เห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการร่วมกันของทุกภาคส่วนจริงๆ โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรม ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยตรง การที่มีมาตรการ หรือวิธีการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการลดสิ่งต่างๆ ที่เป็นผลกระทบต่อโลก เพื่อให้เกิดการท่องเที่อย่างยั่งยืน จะทำให้จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสวยงามอย่างยั่งยืน มีจุดยืนในเวทีนานาชาติ เพราะปัจจุบันนี้ในหลายๆ ประเทศต่างให้ความสำคัญกับการเข้าพักในโรงแรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเอง

ส่วน นางสาวทิพจุฑา โฆษะปัญญภูมิ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภูมิภาค บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด กล่าวว่า จากที่สำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริการมาประมาณ 100 กว่าปี แต่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยประมาณกว่า 25 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ และมีสาขาอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวหลัก อย่าง ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา เป็นต้น โดยสินค้าของบริษัทฯจะมุ่งเน้นทำขึ้นมาทดแทนวัตถุดิบที่ใช้ในแผนกแม่บ้าน ครัว และซักรีด ภายในโรงแรม โดยวัตถุดิบที่ทางบริษัทฯ ทำขึ้นจะเป็นถุงพลาสติกรีฟิลที่นำมาแทนถังพลาสติกขนาดใหญ่ภายในโรงแรมจนสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกถึง 90%