เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ "สะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1" ได้ถือกำเนิดขึ้น โดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายอุดร ตันติสุนทร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากหลายสมัย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ริเริ่มโครงการการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 แม่สอด(ตาก) - เมียวดี สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา ได้ปรารภว่า "ผมมีความเชื่อมั่นว่าการสร้างสันติภาพ ให้มั่นคงนั้นจะต้องสร้างมิตรภาพขึ้นก่อน และการสร้างมิตรภาพได้นั้นจะต้องสร้างถนนหรือเส้นทางเชื่อมโยงกันทุกประเทศ เพื่อการเดินทางไปมาหาสู่กันจะได้สะดวกสบายและองค์กรสหประชาชาติ(UN)ก็ได้มีนโยบายชัดเจนอยู่แล้ว โดยการสนับสนุนให้ประเทศต่างๆในโลกสร้างเส้นทางเชื่อมโยงถึงกันได้ ถนนเอเชียไฮเวย์ก็เป็นหนึ่ง ส่วนของ UN ในการสร้างมิตรภาพทางถนน แต่ในช่วงถนนที่จะต่อไปยังพม่า หรือจากพม่ามาไทย นั้นมีแม่น้ำเมย(ตองยิ่น) ขวางกั้นอยู่ จึงจำเป็นต้องสร้างสะพานขึ้นเป็นสะพานแห่งมิตรภาพฯ เพื่อเชื่อมต่อกัน นี่คือความคิดริเริ่มและในระหว่างการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามแม่น้ำเมย(ตองยิ่น) แห่งที่ 1

"ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ 1 นี้ก็ได้พบอุปสรรคและปัญหาต่างๆมากมาย แต่ก็สามารถแก้ไขให้ลุล่วงสำเร็จ ไปได้ด้วยดีและเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 ไทย-พม่า ได้มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 จนถึงปี 2560 นับเป็นเวลา 20 ปี วันนี้รัฐบาลไทยได้ประกาศให้จังหวัดตากเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อันดับ 1 ของประเทศ และ ESCAP ก็ได้สนับสนุน ให้เกิด East West Economic corridor (EWEC) หรือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก โดยการเชื่อมโยง ประเทศเวียดนาม-ลาว-ไทย-พม่า และขับต่อไปยังบังคลาเทศ- อินเดีย ตะวันออกกลาง จนถึงยุโรป ในระยะเวลาหรือ อนาคตอันใกล้นี้ และยังต้องเกิด North South Economic corridor เชื่อมโยงจีน-ไทย-พม่า-มาเลเซียไปถึงสิงคโปร์ อีกด้วย เมื่อประเทศเพื่อนบ้านของเรามีเศรษฐกิจที่ดี และประเทศเราก็มีเศรษฐกิจที่ดีและมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันและในที่สุดสันติภาพ มิตรภาพที่จะยั่งยืน ก็เกิดขึ้น ตลอดไป"
นายอุดร กล่าว

จากวันที่ 15 สิงหาคม 2540 จนถึงปี พ.ศ. 2562 นับเป็นเวลา 22 ปีแล้ว ที่มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 และคาดหวังว่า ภายในปลายปี 2562 นี้ ไทย-พม่า อาจจะมีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย(ตองยื่น) แห่งที่ 2 เพื่อมิตรภาพ สันติภาพ และสัมพันธภาพ ระหว่างประเทศที่ดีตลอดไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance