วันนี้( 21 ก.ย.62) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กล่าวขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือนทุกฝ่าย ที่ช่วยกันทำงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยรัฐบาล มีความห่วงใย เรื่องสุขภาพจิตใจของผู้ประสบภัยที่พักอาศัยอยู่จุดพักพิงเป็นเวลานาน รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลขาวสารอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสิ่งของบริจาค ให้จังหวัดประสานท้องถิ่น เพื่อจัดสรรลงไปสู่ประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนความห่วงใยในการดูแลรักษาความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนที่จุดพักพิงและบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาควบคู่กันไป ในพื้นที่ ที่น้ำลดแล้ว
ด้าน รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้ทุกตำบลดำเนินการจัดตั้งศูนย์ ในการดำเนินประเมินสถานการณ์ สำรวจความเสียหาย ความต้องการผู้ประสบอุทกภัย และรายงานให้อำเภอ จังหวัดทราบทุกวัน เพื่อประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง สำหรับผู้บริหารแต่ละตำบล ชุมชนและเมือง ขอให้สำรวจความต้องการในพื้นที่ และพื้นที่ ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้จังหวัดต้องมีการประชุมประเมินสถานการณ์เป็นระยะและปรับแผนเปลี่ยนเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงทำอย่างไรให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน