วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย – บึงกาฬ) ครั้งที่ 3/2562

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย – บึงกาฬ) กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้จัดประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 56 สถานศึกษา ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างละเอียดรอบคอบ เกิดความผิดพลาดน้อย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จากการระดมความคิดเห็นร่วมกัน

ขณะเดียวกันบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ยังได้ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการศึกษาและมีงานทำของโรงเรียนในสังกัด พร้อมได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด สพม. 21 จำนวน 50 ทุนอีกด้วย.

ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน