วันที่ 20 ก.ย.62 ที่โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองนายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เป็นประธานในงานเปิดโรงเรียนธนาคาร ตามโครงการโรงเรียนธนาคารประจำปี 2562 ตามโครงการโรงเรียนธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน เปิดให้บริการแก่นักเรียน รวมถึงคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ร่วมบริหารและดำเนินงานโดยตัวแทนนักเรียนโดยมี จ.อ.อาณัติ ลิ้มไพบูลย์ ผู้จัดการ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาที่แสวงหา กล่าวรายงาน นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กล่าวต้อนรับ และคณะครูอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ

จ.อ.อาณัติ ลิ้มไพบูลย์ ผู้จัดการ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาที่แสวงหา เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ได้จัดทำโครงการโรงเรียนธนาคาร ตั้งแต่ปีบัญชี 2551 เป็นต้นมา นับว่าเป็นปีที่ 11 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2274 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการออมพร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคารให้กับเยาวชนในโรงเรียน เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในอนาคต มีนโยบายส่งเสริมและขยายกิจกรรมโครงการให้ครอบคลุมเขตการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ 1 สาขา 1 โรงเรียน 1 ธนาคาร และสร้างเสริมให้โครงการโรงเรียนธนาคาร มีความมั่นคงยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม เป็นสาขาที่ 10 ของจังหวัดอ่างทองซึ่งทำการเปิดในวันนี้

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance