เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท จาก นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อน ผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ในรายการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน