(19 ก.ย.62) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน รวมจำนวน 5,296 คน ร่วมพัฒนาทำความสะอาด ในวันที่ 19-20 ก.ย.62

โดยในเวลา 08.00 น. วันที่ 19 ก.ย.62 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารเขต 45 เขต ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร หน่วยพระราชทาน กอ.รมน. กทม. กองทัพบก กองทัพเรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมเจ้าท่า ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 2,200 คน ร่วมพิธี ณ ใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด ก่อนแยกย้ายไปร่วมทำกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตามจุดต่างๆ

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 19 ก.ย.62 จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรีจากสะพานกรุงธนบุรีถึงปากคลองบางกอกใหญ่ ระยะทาง 4,500 ม. โดยทำความสะอาดขัดล้าง ลาน ถนน ขัดขอบเขื่อนใต้สะพานพระราม 8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนหลวง ร.8 ขัดล้างหลังเขื่อนและผนังเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะวัชพืชริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการและสถานประกอบการต่าง ๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งทำความสะอาดวัดและโรงเรียน (ตามที่สำนักงานเขตกำหนด) โดยมีจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จำนวน 3,105 คน ร่วมพัฒนาทำความสะอาด

ส่วนกิจกรรมในวันที่ 20 ก.ย.62 จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งพระนครจากสะพานกรุงธนบุรีถึงท่าเตียน ระยะทาง 4,500 ม. โดยดำเนินการขัดล้างหลังเขื่อนและผนังเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะวัชพืชริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการและสถานประกอบการต่าง ๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งทำความสะอาดวัดและโรงเรียน (ตามที่สำนักงานเขตกำหนด) โดยมีจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จำนวน 2,191 คน ร่วมพัฒนาทำความสะอาด ทั้งนี้ ศูนย์อํานวยการใหญ่ (ศอญ.) ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อให้บริการอาหารแก่จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ทั้ง 2 วัน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน